اخبار و مقالات

آریا گستر رائین ایرانیان در سال 1395 تاسیس شد و محل اتصال سه کارخانه و شرکت قدیمی خانوادگی با نزدیک به 30 سال سابقه بود.
در آریا تصمیم گرفتیم با بکارگیری هیئت مدیره جوان به نیازهای مشتریانمان پاسخ دهیم، پایونیر، بیدار و سریع. این هیئت مدیره نسل جدید خانواده ها هستند و توسط آنها استخدام می شوند.

test-logo